Activităţi internaţionale derulate de reprezentanţii Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

 

Potrivit Planului cu activităţile internaţionale ale Ministerului Apărării Naţionale pentru anul 2015, cercetătorii militari şi civili din ACTTM, au participat, atât în ţară cât şi în străinătate, la activităţi de colaborare, manifestări cu caracter ştiinţific organizate de NATO Science and Technology Organization (NATO STO) şi Agenţia Europeană pentru Apărare (European Defence Agency – EDA), precum şi la instruiri pe tematici care vin în sprijinul realizării capabilităţilor necesare categoriilor de forţe şi a realizării Ţintelor de capabilităţi asumate de România.

În domeniul cercetării şi tehnologiei, 30 de cercetătorii militari şi civili din ACTTM sunt:

 1. Reprezentanţi naţionali cu drept de vot (membrii principali) / membrii – puncte de contact în panelurile, grupurile de lucru, grupurile exploratorii etc., din coordonarea NATO STO:
  • „SYSTEMS CONCEPTS & INTEGRATION/Concepte sistemice şi integrări” (SCI):

 

 • dr. ing. Liviu COŞEREANU, Comandantul ACTTM, membru principal;
 • col. dr. ing. Tiberius TOMOIAGĂ, şeful Secţiei Cercetare Ştiinţifică Sisteme de Armament şi Tehnologii de Protecţie Indirectă a Forţelor – ACTTM, membru;
  • „MODELLING AND SIMULATION GROUP/Grupul pentru modelare şi simulare” (NMSG):
 • ing. Ştefan POPA, şeful Laboratorului Comunicaţii şi Informatică / ACTTM, membru principal;
 • ing. Cătălin CIUL, şeful Secţiei Mentenanţă şi Microproducţie Echipamente Speciale / ACTTM, membru;
  • „SENSORS & ELECTRONICS TECHNOLOGY/Senzori şi tehnologii electronice” (SET):
 • col. ing. Florent-Mircea ROMAN, şeful Secţiei Cercetare Ştiinţifică Securitatea Informaţiilor, membru principal;
  • „APPLIED VEHICLE TECHNOLOGY/Tehnologia aplicată vehiculelor” (AVT):
 • ing. Dumitru DRAGOMIR, locţiitorul ştiinţific al şefului Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, membru principal;
  • „INFORMATION SYSTEMS TECHNOLOGY/Tehnologia sistemelor informatice” (IST):
 • ing. Dan FOSTEA, şeful Secţiei Cercetare Ştiinţifică Sisteme Informatice şi de Comunicaţii, membru principal;
 • Lidia BOIANGIU, şeful Laboratorului Sisteme Informatice, membru;
 • „HUMAN FACTORS AND MEDICINE/ Medicină şi factori umani (HFM):
 • col. dr. ing. Claudiu LĂZĂROAIE, şeful Secţiei Apărare CBRN şi Protecţie Balistică Individuală, membru;
 1. Reprezentanţi naţionali (reprezentanţii principali) / reprezentanţi – puncte de contact în grupurile, subgrupurile şi comitetele directoare din coordonarea „Conference of National Armaments Directors / Conferinţa Directorilor Naţionali pentru Armamente – CNAD”, în cadrul NATO:
  • AC/224 – NATO Air Forces Armaments Group/Grupul NATO pentru armamentele forţelor aeriene (NAFAG):
 • ing.Dumitru DRAGOMIR (Eficienţa luptei/Effetive Engagement – ACG/2);
 • ing. Dragoş SANDU (Air Capability on Survivability – ACG 3);
 • ACC/225 – NATO Army Armaments Group / (Grupul NATO pentru armamentele forţelor terestre (NAAG):
 • dr. ing.Gheorghe NEGRU (Soldier Dismounted / Soldatul debarcat – LCG 1);
 • col. dr. ing. Tiberius TOMOIAGĂ (Soldier Dismounted / Soldatul debarcat – LCG 1);
 • col. dr. ing. Claudiu LĂZĂROAIE (Physical Protection Sub Group – PPSG);
 • dr. ing. Constantin TOADER (Detection, Identification and Monitoring Sub Group – DIMSG);
 • col. dr. ing. Răzvan PETRE (Sampling, Identification of Biological, Chemical and Radiological Agents Sub Group – SIBCRASG);
 • col. ing. Petru MURSA (Radiological and Nuclear Defence Sub Group RNDSG);
 • AC/326 – Ammounition Safety Group/Grupul privind siguranţa muniţiilor (CASG):
 • dr. ing. Gheorghe NEGRU (Grupul principal CASG MG);
 • ing. Marius MĂRMUREANU (Sub Group on Ammounition Systems Design and Assessment – SG/B);
 • AC/327 – Life Cycle Management Group / Grupul pentru managementul ciclului de viaţă (LCMG):
 • ing. Matei POPA (Working Group on Life Cycle Costs – WG/3);
 • col. dr. ing. Virgil LUCANU (Working Group on Enviromental Engineering and Testing – WG/6);
 • ing. Constantin NUŢĂ (Working Group on Enviromental Engineering and Testing – WG/6);
 • ing. Florin TÎMPLARU (Working Group on Configuration Management – WG/7).
 • Reprezentanţii naţionali (CapTechs) – puncte de contact în domeniul cercetării şi tehnologiei în cadrul grupurilor, subgrupurilor şi comitetelor din coordonarea Agenţiei Europene pentru Apărare (EDA):
  • INFORMATION, ACQUISITION AND PROCESSING/Informaţii, Achiziţii şi Procesare (IAP):
 • IAP 03 „OPTICAL SENSORS SYSTEMS & SIGNAL PROCESSING”: cdr.ing. Liviu COŞEREANU;
 • IAP 04 „CIS & NETWORKS”: col. ing. Valentin STEMATE;
  • GUIDANCE, ENERGY AND MATERIALS/Orientare, Energie şi Materiale (GEM):
 • GEM 03 „GROUND SYSTEMS & THEIR ENVIRONMENT”: lt. col. dr. ing. Cornel PLEŞA;
  • ENVIRONMENT, SYSTEMS AND MODELLING/Mediu, Sisteme şi Modelare (ESM):
 • ESM 01 „NAVAL SYSTEMS & THEIR ENVIRONMENT”: cdor. dr. ing. Adrian CIUCULIN;
 • ESM 02 „AERIAL SYSTEMS & THEIR ENVIRONMENT”: cdor. ing. Dumitru DRAGOMIR;
 • ESM 03 „SYSTEMS OF SYSTEMS, SPACE SIMULATION & EXPERIMENTATION”: ing. Cătălin CIUL;
 • „CEDS4 R&T PoC”: Col. dr. ing. Tiberius TOMOIAGA.

 

În acest sens, trebuie să menţionăm că un număr de 45 persoane au participat în diferite delegaţii ale ACTTM, astfel:

 • În 12 misiuni peste hotare, în ţări de destinaţie precum: Danemarca, Franţa, Germania, Italia, Statele Unite ale Americii, Estonia, Olanda şi Belgia, respectiv.
 • Participări la manifestări ştiinţifice organizate de NATO STO:
  • Panelul ”NATO Modelling and Simulation Group (NMSG)”:
 • ”A 35-a reuniune a responsabililor panelului NMSG”;
 • „A 36-a reuniune a responsabililor panelului NMSG” şi la simpozionul MSG-133 “M&S Support to operational Tasks Including War Gaming, Logistics, Cyber Defence”
  • Panelul “Information Systems Technology (IST)”:
 • ”A 35-a reuniune a responsabililor panelului IST” şi la întâlnirea specialiştilor grupului de lucru IST-133 „Visual Analytics (Cyber Security)”;
  • Panelul “Sensors & Electronics Technology (SET)”:
 • ”A 35-a reuniune a responsabililor panelului SET” şi simpozionul ”IST-SET-126 – Information Fusion (Hard and Soft) for Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR)”,
 • “A 36-a reuniune a responsabililor panelului SET” şi la întâlnirea specialiştilor grupului de lucru “SET-204 – Waveform Diversity”
 • Alte participări:
 • „International Conference on Advances in Functional Materials/AFM Conference 2015″, organizată de Universitatea Stony Brook din Long Island, New York, SUA,
 • Şedinţa preliminară privind derularea Acordului Tehnic/Technical Aragement (TA) pentru cooperare tehnică la proiectul „Arhitectura ţintă pentru CIS HQ MND SE (ROU010769 NCIA/COO-2015-05959-CIS HQ MND SE)”, organizată de NATO Communications and Information Agency (NCIA)
 • “The Concept Development and Experimentation Conference 2015 (CD&E Conference 2015)”, organizată de Allied Commander Transformation (ACT) al NATO;
 • Stagiul de practică şi specializare la Şcoala Naţională Superioară de Tehnici Avansate – ENSTA Bretagne, Franţa, în cadrul Programului European ERASMUS+.
 • În 4 misiuni naţionale:
 • „A 36-a reuniune a membrilor panelului Systems Concepts and Integration (SCI)”, din cadrul NATO STO;
 • Primirea delegaţiei Republicii Elene, de la Hellenic Naval Academy;
 • Întâlnirile (două) de analiză a stadiului proiectului „Observare în condiţii de vizibilitate redusă – OBSURV”.