Agenţia de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare împlinește 55 de ani de la înființare

ACTTM are în compunere cinci centre de cercetare ştiinţifică: Centrul de Cercetare și Inovare pentru Tehnologii Informaționale și Comunicații, Centrul de Cercetare și Inovare pentru Sisteme de Armamente, Centrul de Cercetare și Inovare pentru Apărare CBRN şi Ecologie, Centrul de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor și Centrul de Cercetare și Inovare pentru Forţele Navale, centre care oferă instituţiei o caracteristică rar întâlnită la o instituţie de cercetare ştiinţifică militară, chiar şi din străinătate, spectrul operaţional acoperit fiind extrem de larg, acoperind zona terestră, navală, aeriană, CBRNE, electronică, informatică, comunicaţii.
Cu un colectiv foarte bine pregătit, precum și infrastructură de ultimă generație,
ACTTM oferă tinerilor absolvenți posibilitatea de a continua pregătirea și perfecționarea începute pe durata vieții academice.
Atât prin parteneriatele naționale și internaționale, cât și prin succesul recunoscut în domeniul cercetare – dezvoltare, putem afirma că agenția reprezintă în orizontul științific o instituție de prestigiu, în care dezvoltarea abilităților profesionale și personale reprezintă o preocupare constantă.
Resursa umană reprezintă pilonul principal de susținere a cercetării științifice, importanța ei fiind greu de cuantificat. Performanța instituțională se va realiza întotdeauna cu dedicare atunci când pregătirea profesională este una desăvârșită.
Astăzi, la ceas de sărbătoare, doresc să transmit cele mai sincere urări de sănătate și prosperitate întregului personal al agenției!
La mulți ani, ACTTM!
Comandantul ACTTM
Col.prof.univ.dr.ing.
Tudor-Viorel ȚIGĂNESCU