ANUNȚ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI organizat pentru încadrarea postului vacant de arhivar debutant la Documentații tehnice din Centrul de documentare și arhivă tehnică din Agenția de cercetare pentru tehnică si tehnologii militare

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ respins
1. Tomescu Anti 68 puncte 90 puncte 79 puncte Admis
2. Roșca Iuliana-Florentina 57 puncte 90 puncte 73,5 puncte Respins
3. Diaconu Alin-Corneliu 8 puncte Respins
4. Mihai Florina Respins conf. art. 26 alin. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011

(Lucrarea prezenta însemnări care au condus la identificarea candidatului)

5. Grigore Maria-Magdalena Respins

Dosarul doamnei Grigore Maria-Magdalena este incomplet, întrucât candidatul nu a depus la dosar curriculum vitae, conform art.6 alin.(1) lit. g) din H.G. 286/2011.

Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 16.12.2021, ora 08.30 la sediul Centrului național militar de psihologie și sănătate comportamentală, Bld. Iuliu Maniu nr.13, sector 6, București, în vederea examinării psihologice.

Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 20.12.2021 la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, în vederea iniţierii demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate.

Încadrarea pe post a persoanei declarate „admis” se va face începând cu data de 27.12.2021, ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 17.12.2021, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, coroborate cu prevederile art. 6 alin.(2) lit.c) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 68/2015.

Cererea se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact (plt.maj. Belgiu Adrian, 021/4233058 int. 258/144).