ANUNȚ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de inginer șef gr.II la structura Cazarmare pentru CZ. 3525 Clinceni din Agenția de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ respins
1. ACTTM-PM-300 84 puncte 88 puncte 86 puncte Admis

 

Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 22.06.2022 la sediul A.C.T.T.M., strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, în vederea iniţierii demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate.

Încadrarea pe post a persoanei declarate „admis” se va face începând cu data de 01.07.2022, cu condiția obţinerii autorizaţiei de acces la informații clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare şi a avizului apt medical şi psihologic.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 22.06.2022, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, coroborate cu prevederile art. 6 alin.(2) lit.c) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 68/2015.

Cererea se depune la sediul A.C.T.T.M., strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact (plt.adj. Dumitru Elena, 021/4233058 int. 258/144).