ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie  de cercetător ştiinţific  din cadrul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor

ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE

ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie  de

cercetător ştiinţific  din cadrul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidaţiilor Nota proba scrisă Nota la proba orală şi practică Nota finală concurs Menţiunea admis/ respins
1 ŢIGĂNIUC DANIEL 8,42 9,67 9,04 Admis
2 PÎRVU ALEX BOGDAN 5,51 Respins

Candidatul declarat „admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 16.08.2018, potrivit prevederilor art.40 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, până la data de 08.08.2018, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotarârea Guvernului nr. 286/2011.

Cererea  se depune la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, din localitatea Gherceşti, str. Aviatorilor nr.10, precum şi prin fax la numărul de telefon 0251/435292, persoană de contact: ing. Nicuşor Cătălin STANCU.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *