ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI organizat pentru încadrarea postului vacant de inginer debutant la Atelierul electronică şi comunicaţii din Centrul de microproducţie şi transfer tehnologic din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ respins
1. Bucșaru Roxana-Violeta 56 puncte 74 puncte 65 puncte Admis

 

Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 03.02.2022 la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, în vederea iniţierii demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate.

Încadrarea pe post a persoanei declarate „admis” se va face începând cu data de 14.02.2022, ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 04.02.2022, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, coroborate cu prevederile art. 6 alin.(2) lit.c) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 68/2015.

Cererea se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact (plt.adj. Dumitru Elena, 021/4233058 int. 258/144).