ANUNȚ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI organizat pentru încadrarea postului vacant de inginer debutant la Atelierul prelucrări mecanice din Centrul de microproducție și transfer tehnologic din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ respins
1. Lupu Ștefan-Valentin 71 puncte 73 puncte 72 puncte Admis
2. Cotescu Adrian-Petrișor 51 puncte 75 puncte 63 puncte Respins
3. Munteanu Marian-Ionuț 50 puncte Neprezentat Respins
4. Ivan Alexandra Neprezentat Respins

Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 16.12.2021, ora 08.30 la sediul Centrului național militar de psihologie și sănătate comportamentală, Bld. Iuliu Maniu nr.13, sector 6, București, în vederea examinării psihologice.

Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 20.12.2021 la sediul A.C.T.T.M., strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, în vederea iniţierii demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate.

Încadrarea pe post a persoanei declarate „admis” se va face începând cu data de 27.12.2021, ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 20.12.2021, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, coroborate cu prevederile art. 6 alin.(2) lit.c) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 68/2015.

Cererea se depune la sediul A.C.T.T.M., strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact (plt.maj. Belgiu Adrian, 021/4233058 int. 258/144).