ANUNȚ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI organizat pentru încadrarea postului vacant de inginer debutant la Biroul specificații tehnice și standardizare din Secția management programe de CDI și specificații tehnice din Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ respins
1. Cutieru Petre-Daniel 53,30 puncte 88,33 puncte 70,81 puncte Admis
2. Fronea Liliana Respins

( Neprezentat)

Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 16.12.2021 ora 08.30 la sediul Centrului național militar de psihologie și sănătate comportamentală, Bld. Iuliu Maniu nr.13, sector 6, București,  în vederea examinării psihologice.

Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 20.12.2021 la sediul A.C.T.T.M., strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, în vederea iniţierii demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate.

Încadrarea pe post a persoanei declarate „admis” se va face începând cu data de 27.12.2021, ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 20.12.2021, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, coroborate cu prevederile art. 6 alin.(2) lit.c) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 68/2015.

Cererea se depune la sediul A.C.T.T.M., strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact (plt.maj. Ghiorghe Daniela, 021/4233058 int. 258/144).