ANUNȚ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI organizat pentru încadrarea postului vacant de referent debutant în Biroul programe de CDI din Secţia management programe de CDI şi specificaţii tehnice din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ respins
1. Nicolae

Roberto-Alexandru

66 puncte 91 puncte 78,50 puncte Admis
2. Ilie Mihaela 51 puncte 51 puncte 51 puncte Respins
3. Grigore Rodica 28 puncte Respins
4. Cristea Gabriela Respins (Neprezentat)
5. Ilie Florin-Iulian Respins (Neprezentat)

Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 16.12.2021, ora 08.30 la sediul Centrului național militar de psihologie și sănătate comportamentală, Bld. Iuliu Maniu nr.13, sector 6, București, în vederea examinării psihologice.

Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 20.12.2021 la sediul A.C.T.T.M., strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, în vederea iniţierii demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate.

Încadrarea pe post a persoanei declarate „admis” se va face începând cu data de 27.12.2021, ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 17.12.2021, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, coroborate cu prevederile art. 6 alin.(2) lit.c) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 68/2015.

Cererea se depune la sediul A.C.T.T.M., strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact (plt.maj. Ghiorghe Daniela, 021/4233058 int. 258/144).