ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de asistent de cercetare ştiinţifică, în Laboratorul de cercetare şi monitorizare a câmpului electromagnetic din Secţia cercetare ştiinţifică a sistemelor militare la acţiunea factorilor de mediu din Centrul de Testare – Evaluare şi Cercetare Ştiinţifică pentru Armamente.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nota

proba scrisă

Nota

proba practică

Nota

proba orală

Nota finală Admis/

Respins

1. Lupu Cristiana-Larisa 10 8,75 9 9,25 ADMIS

 

Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 20.02.2019 la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, în vederea iniţierii demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate.

    Încadrarea pe post a persoanei declarate „admis” se va face începând cu data de 01.03.2019, ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 20.02.2019, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, coroborate cu prevederile art. 6 alin.(2) lit.c) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 68/2015.

Cererea se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact (Plt. Belgiu Adrian, 021/4233058 int. 258/144).