ANUNȚ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de asistent de cercetare ştiinţifică, în Laboratorul sisteme şi platforme autodirijate din Secţia cercetare ştiinţifică sisteme informaţionale aerospaţiale

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nota

proba scrisă

Nota

proba practică

Nota

proba orală

Nota finală* Admis/

Respins

1. Ing. Nedelcu Dănuț 10 9,75 10 9,92 ADMIS