ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de asistent de cercetare ştiinţifică stagiar, în Laboratorul sisteme şi platforme autodirijate din Secţia cercetare ştiinţifică sisteme informaţionale aerospaţiale din Centrul de Testare Evaluare şi Cercetare Ştinţifică pentru Armamente

 

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Notă proba scrisă Notă proba practică Notă proba orală Media finală Admis/

respins

1. ing. Matei Georgian-Alexandru 10 10 9 9,66 Admis
2. ing. Cărăuş Valentin 8 9 9 8,66 Respins
3. ing. Pavel Andrei 7 0 Respins
4. ing. Burlacu Marius-Iulian 6 2 Respins
5. ing. Marincel Alexandru Nu s-a prezentat Respins

 

Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 11.02.2020 la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, în vederea iniţierii demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate.

Candidatul declarat „admis”  va efectua controlul psihologic în data de 13.02.2020.

Candidatul declarat „admis”  va efectua controlul medical în data de 14.02.2020.

Încadrarea pe post a persoanei declarate „admis”se va face începând cu data de 24.02.2020.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 11.02.2020, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, coroborate cu prevederile art. 6 alin.(2) lit.c) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 68/2015.

Cererea se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact (P.c.c. Dascălu Roxana, 021/4233058 int. 258/144).