ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de cercetător ştiinţific gradul III, în Laboratorul de cercetare şi monitorizare a câmpului electromagnetic din Secţia cercetare ştiinţifică a sistemelor militare la acţiunea factorilor de mediu, ID 732784 din Centrul de Testare – Evaluare și Cercetare Științifică pentru Armamente.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj final Admis/

Respins

1. Dr. ing. Olaru Șerban 2.593 ADMIS