ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de cercetător ştiinţific gradul III în Laboratorul sisteme informaţionale geografice din Secţia cercetare ştiinţifică sisteme informaţionale aerospaţiale, ID 732766 din Centrul de Testare – Evaluare și Cercetare Științifică pentru Armamente.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj final Admis/

Respins

1. Ing. Barbaresso Mariana-Cristina 2.722 ADMIS