ANUNȚ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de execuţie de analist (programator) ajutor II din Biroul administrare rețele și INFOSEC din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ respins
1. Gherghina Adina-Maria 90,67 77 83,83 Admis
2. Iancu Silviu-Octavian Dosar respins Respins
3. Luțan Silviu-Adrian Neprezentat Neprezentat Respins

 

Candidata declarată „admis” se va prezenta în data de 17.01.2020 la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, în vederea iniţierii demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate.

Încadrarea pe post a persoanei declarate „admis”se va face începând cu data de 27.01.2020.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 15.01.2020, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, coroborate cu prevederile art. 6 alin.(2) lit.c) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 68/2015.

Cererea se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact (Plt. Belgiu Adrian, 021/4233058 int. 258/144).