ANUNȚ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de execuţie de arhivar debutant la Depozitul intermediar de arhivă tehnică din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ respins
1. Bîrsănel Mihaela 96 95 95,5 Admis
2. Băjenaru Andrei-Dănuț 75 91 83 Respins
3. Albon Antonina-Roxana 65 93 79 Respins
4. Berechet Vali-Camelia 40 Respins
5. Romaniuc Maria 34 Respins
6. Dumitru Elena-Cristina 29 Respins
7. Ivan Steluța-Ligia 19 Respins
8. Mihai Florina 14 Respins

 

Candidata declarată „admis” se va prezenta în data de 11.11.2019 la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, în vederea iniţierii demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate.

    Încadrarea pe post a persoanei declarate „admis”se va face începând cu data de 25.11.2019.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 12.11.2019, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, coroborate cu prevederile art. 6 alin.(2) lit.c) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 68/2015.

Cererea se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact (Plt. Belgiu Adrian, 021/4233058 int. 258/144).