ANUNȚ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de execuţie de cercetare-dezvoltare, cercetător ştiinţific II, domeniul ştiinţific ”Inginerie mecanică”, în cadrul colectivului Aparatură control nuclear/Secţia Radiometrie/Centrul de cercetare și inovare pentru apărare CBRN şi ecologie/Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Îndeplinirea criteriilor de evaluare prevăzute în Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6129 din 20.12.2016, anexa nr. 17. Observaţii
1. Sandu Simona – Maria Îndeplinit integral Admis