ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Magaziner în Atelierul mentenanță sisteme criptografice din Secţia producție și mentenanță sisteme criptografice

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ respins
1. Ivan Ion 91 puncte 82 puncte 86,5 puncte Admis
2. Ivănuș Daniel 54 puncte 55 puncte 54,5 puncte Respins

 

Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 15.07.2019 la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, în vederea iniţierii demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate.

Încadrarea pe post a persoanei declarate „admis”se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la data obţinerii.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 15.07.2019, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, coroborate cu prevederile art. 6 alin.(2) lit.c) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 68/2015.

Cererea se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact (Plt.maj. Dumitru Elena, 021/4233058 int. 258/144).