ANUNȚ cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de Cercetător științific gradul III în Laboratorul modelare produse aeronautice și testare-evaluare din Centrul de Cercetare, Inovare și Încercări În Zbor

 

Nr. crt. Codul candidatului Punctaj final concurs Mențiunea Admis/Respins
1. CS3LMPATE-02512Z-01 2736,25 ADMIS

 

Candidatul declarat „Admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 30.12.2021, potrivit prevederilor art. 40 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

În baza formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „Admis” la concurs poate solicita, până la data de 23.12.2021, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării prezentelor rezultate ale concursului, în baza art. 40 din  HG 286/2011.

Cererea se depune la Sediul Centrului de Cercetare, Inovare și Încercări în Zbor Craiova, str. Aviatorilor, nr.10, Ghercești, precum și la tel. 0251435292, int.110.