ANUNȚ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant în Laboratorul cercetare dezvoltare sisteme C4ISR din Secția cercetare dezvoltare sisteme C4ISR și sisteme integrate de securitate din Centrul de cercetare și inovare pentru tehnologii informaționale și comunicații

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ respins
1. Dinu Florin Mugurel 56 puncte 88,66 puncte 72,33 puncte Admis
2. Grigore Rodica 36 puncte Respins
3. Plăpămaru Marcel 36 puncte Respins
4. Bonini Gabriel Neprezentat Respins

Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 16.12.2021, ora 08.30 la sediul Centrului național militar de psihologie și sănătate comportamentală, Bld. Iuliu Maniu nr.13, sector 6, București, în vederea examinării psihologice.

Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 20.12.2021 la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, în vederea iniţierii demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate.

Încadrarea pe post a persoanei declarate „admis” se va face începând cu data de 27.12.2021, ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 20.12.2021, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, coroborate cu prevederile art. 6 alin.(2) lit.c) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 68/2015.

Cererea se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact (P.c.c. Dascălu Roxana, 021/4233058 int. 258/144).