ANUNȚ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate gr. II în Laboratorul cercetare dezvoltare sisteme informatice din Secția cercetare dezvoltare sisteme informatice și de comunicații din Centrul de cercetare și inovare pentru tehnologii informaționale și comunicații

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ respins
1. Dobre

Florin-Mădălin

74,53 puncte 95,33 puncte 84,93

puncte

Admis
2. Marghescu

Mihaela-Corina

Respins

Candidatul nu îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs, respectiv, vechimea în specialitate, conform art.6 alin.(2) lit.d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 68/2015 pentru aprobarea ”Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual in Ministerul Apărării Naționale, precum si a Procedurii de organizare si desfășurare a examenului de promovare a personalului civil contractual in grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcție cu un nivel de studii superior in Ministerul Apărării Naționale”.

Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 16.12.2021, ora 08.30 la sediul Centrului național militar de psihologie și sănătate comportamentală, Bld. Iuliu Maniu nr.13, sector 6, București, în vederea examinării psihologice.

Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 20.12.2021 la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, în vederea iniţierii demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate.

Încadrarea pe post a persoanei declarate „admis” se va face începând cu data de 27.12.2021, ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 20.12.2021, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, coroborate cu prevederile art. 6 alin.(2) lit.c) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 68/2015.

 

Cererea se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact (P.c.c. Dascălu Roxana, 021/4233058 int. 258/144).