ANUNȚ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate gr. III la Securitate și sănătate în muncă din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ respins
1. ACTTM-MLA-380 46,00 puncte Respins
2. ACTTM-MRG-384 Neprezentat Respins
3. ACTTM-PV-5408 56,33 puncte 85,33 puncte 70,83 puncte Respins
4. ACTTM-NF-5510 75,67 puncte 81,33 puncte 78,50 puncte Admis

 

Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 20.07.2022 la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, în vederea iniţierii demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate.

Încadrarea pe post a persoanei declarată „admis” se va face începând cu data de 01.08.2022, cu condiția obţinerii autorizaţiei de acces la informații clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare şi a avizului apt medical şi psihologic.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 19.07.2022, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, coroborate cu prevederile art. 6 alin.(2) lit.c) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 68/2015.

Cererea se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact (P.c.c. Dascălu Roxana, 021/4233058 int. 258/144).