ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de execuţie de tehnician debutant în Atelierul producţie sisteme criptografice la Secţia producţie şi mentenanţă sisteme criptografice

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ respins
1. Voicu Dorin 88 puncte 90 puncte 89 puncte Admis
2 Troia Lucian-Gabriel 33 puncte Respins

 

Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 12.07.2019 la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, în vederea iniţierii demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate.

Încadrarea pe post a persoanei declarate „admis”se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la data obţinerii.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 12.07.2019, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, coroborate cu prevederile art. 6 alin.(2) lit.c) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 68/2015.

Cererea se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact (Plt.maj. Dumitru Elena, 021/4233058 int. 258/144).