ANUNȚ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de Referent debutant în Laboratorul Sisteme informatice din Secţia Cercetare Ştiinţifică Sisteme Informatice şi de Comunicaţii Centrul de Testare-Evaluare şi Cercetare Ştiinţifică Sisteme Informatice şi Comunicaţii

A N U N Ţ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

pentru încadrarea postului vacant de Referent debutant

în Laboratorul Sisteme informatice din

Secţia Cercetare Ştiinţifică Sisteme Informatice şi de Comunicaţii

Centrul de Testare-Evaluare şi Cercetare Ştiinţifică Sisteme Informatice şi Comunicaţii

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj la proba practică Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/Respins
1. Stan Roxana 73,20 89,33 81,27 Admis
2. Perdun Cristina-Ionela 60,60 77,5 69,05 Respins
3. Badea Elena-Roxana 83,80 76 79,90 Respins
4. Cherciu Daniel-Costin Neprezentat Neprezentat 0 Respins

 

Candidatul declarat „admis” se prezintă în data de 06.07.2018, la sediul U.M. 02512 Bucureşti, în vederea iniţierii demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului.

Încadrarea pe post se va face începând cu data de 19.07.2018.

În termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului final al concursului, candidatul admis poate solicita un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului.