ANUNȚ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea posturilor vacante de execuţie de referent debutant și arhivar debutant la Depozitul intermediar de arhivă tehnică din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Referent debutant

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ respins
1. Florescu Adela-Maria-Magdalena Neprezentat Respins
2. Predoiu-Matei Maria-Andreea 25 puncte Respins
3. Mihăiţă Adriana-Alina 40 puncte Respins
4. Camber Dana-Mihaela 80 puncte 76,66 puncte 78,33 puncte Admis
5. Enache Niculina-Aurelia Neprezentat Respins
6. Albon Antonina-Roxana 36 puncte Respins

Arhivar debutant

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ respins
1. Axente Silvia Neprezentat Respins
2. Opriş Maria-Mioara Neprezentat Respins

 

Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 02.10.2019 la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, în vederea iniţierii demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate.

    Încadrarea pe post a persoanei declarate „admis”se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la data obţinerii.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 02.10.2019, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, coroborate cu prevederile art. 6 alin.(2) lit.c) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 68/2015.

Cererea se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact (Plt. Belgiu Adrian, 021/4233058 int. 258/144).