ANUNȚ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea posturilor vacante de execuţie de referent IA, referent I și referent II la Depozitul intermediar de arhivă tehnică din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Referent IA

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ respins
1. Crăciun Alexandrina 83 90 86,5 Admis
2. Popa Luminița-Aurelia 33 Respins
3. Ion Laurențiu 35 Respins

Referent I

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ respins
1. Gherghescu Ana-Iulia 73 75 74 Admis

Referent II

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ respins
1. Iordan Georgiana-Andreea Neprezentat Respins
2. Dobre Luminița 53 70 61,5 Admis

Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 12.07.2019 la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, în vederea iniţierii demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate.

Încadrarea pe post a persoanei declarate „admis”se va face începând cu data de 22.07.2019.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 12.07.2019, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, coroborate cu prevederile art. 6 alin.(2) lit.c) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 68/2015.

Cererea se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact (Plt. Belgiu Adrian, 021/4233058 int. 258/144).