ANUNȚ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea posturilor vacante de execuţie muncitor calificat IV în Atelierul mentenanță sisteme criptografice și muncitor calificat IV în Atelierul producție sisteme criptografice la Centrul de Testare-Evaluare și Cercetare Științifică Sisteme Informatice și Comunicații al Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

muncitor calificat IV în Atelierul mentenanță sisteme criptografice

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ respins
1. Dragomir Liliana-Mihaela 77 73,66 75,33 Admis

muncitor calificat IV în Atelierul producție sisteme criptografice

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ respins
1. Ispir Iuliana-Nina 64 72,66 68,33 Admis

 

Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 29.08.2019 la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, în vederea iniţierii demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate.

    Încadrarea pe post a persoanei declarate „admis”se va face începând cu data de 16.09.2019.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 28.08.2019, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, coroborate cu prevederile art. 6 alin.(2) lit.c) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 68/2015.

Cererea se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact (Plt.maj. Ghiorghe Daniela, 021/4233058 int. 258/144).