ANUNȚ cu rezultatele finale ale concursului pentru promovare în grad profesional pentru postul de inginer gr.II din Centrul de Cercetare, Inovare și Încercări În Zbor

 

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Punctaj

final al concursului

Mențiunea promovat/nepromovat
1. STOIAN SORIN-PETRIȘOR 80          80 Promovat