ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE EXAMENELOR DE PROMOVARE ÎN GRADELE PROFESIONALE ECONOMIST GR. I ȘI CONTABIL I LA SECȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ ȘI EVIDENȚĂ MATERIALĂ DIN AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Promovat/nepromovat
1. Iov Simona 93,33 pct. Promovat
2. Plăpămaru Emilia 93,66 pct. Promovat
3. Păun Veronica 93,66 pct. Promovat