ANUNŢ cu rezultatele finale ale examenelor de promovare în posturile de execuţie, de economist specialist IA și referent de specialitate gr. I la structura Financiar – Contabilă din Unitatea Militară 02512 C Bucureşti, conform H.G.1336/2022

 

Nr. crt. Cod anonimizare candidat Punctaj final al examenului Promovat/nepromovat
1. 02512C-BFC- 01 93,75 Promovat
2. 02512C-BFC- 02 92,50 Promovat