ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL ARHIVAR LA STRUCTURA DOCUMENTAȚII TEHNICE DIN CENTRUL DE DOCUMENTARE SI ARHIVĂ TEHNICĂ DIN AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj final al examenului Promovat/nepromovat
1. ACTTM-TA-1114 95,00 pct. Promovat