Anunţ cu rezultatele finale ale examenului de promovare în gradul profesional asistent I din Biroul Specificații Tehnice

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Promovat/nepromovat
1. Badea

Gabriel-Nicolae

83,33 pct. Promovat