ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL DE REFERENT II LA BIROUL PROGRAME DE CDI DIN SECȚIA MANAGEMENT PROGRAME DE CDI ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE DIN AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj final al examenului Promovat/nepromovat
1. Nicolae

Roberto-Alexandru

90 pct. Promovat

 

Secretarul comisiei de examinare: Plt.maj. Ghiorghe Daniela