ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL ECONOMIST GR. I ÎN BIROUL ACHIZIŢII PUBLICE DIN AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Promovat/nepromovat
1. Pătrașcu Aurelia 98,66 pct. Promovat