ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL, ECONOMIST SPECIALIST IA, ÎN BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE DIN AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj final al examenului Promovat/nepromovat
1. ACTTM-PA-479 100 pct. Promovat