ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL INGINER GR. I ÎN COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE REȚELE ȘI INFOSEC DIN AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj final al examenului Promovat/nepromovat
1. Aldea Ionuț 91 pct. Promovat