ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL INGINER GR. II LA ATELIERUL PRELUCRĂRI MECANICE DIN CENTRUL DE MICROPRODUCȚIE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC DIN AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj final al examenului Promovat/nepromovat
1. Lupu Ștefan Valentin 100 pct. Promovat