ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL REFERENT DE SPECIALITATE GR. III ÎN BIROUL ACHIZIŢII PUBLICE DIN AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Promovat/nepromovat
1. Argeșanu

George-Gabriel

85,00 pct. Promovat