ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL REFERENT DE SPECIALITATE GR. III ÎN LABORATORUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SISTEME C4ISR DIN SECȚIA CERCETARE-DEZVOLTARE SISTEME C4ISR ȘI SISTEME INTEGRATE DE SECURITATE DIN CENTRUL DE CERCETARE ȘI INOVARE PENTRU TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ȘI COMUNICAȚII

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj final al examenului Promovat/nepromovat
1. Dinu Florin Mugurel 100 pct. Promovat