ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL REFERENT II ÎN LABORATORUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SISTEME DE SECURITATE CIBERNETICĂ DIN SECȚIA CERCETARE-DEZVOLTARE TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE AVANSATE ȘI SISTEME DE SECURITATE DIN CENTRUL DE CERCETARE ȘI INOVARE PENTRU TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ȘI COMUNICAȚII DIN AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj final al examenului Promovat/nepromovat
1. Cristea Gabriela 98,66 pct. Promovat