ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL REFERENT II LA STRUCTURA ADMINISTRARE, DOCUMENTARE ȘI BAZE DE DATE DIN CENTRUL DE DOCUMENTARE SI ARHIVĂ TEHNICĂ DIN AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj final al examenului Promovat/nepromovat
1. ACTTM-CDM-1113 85,00 pct. Promovat