ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL TEHNICIAN II ÎN ATELIERUL PRODUCȚIE SISTEME CRIPTOGRAFICE, SECȚIA PRODUCȚIE ȘI MENTENANȚĂ SISTEME CRIPTOGRAFICE DIN CENTRUL DE TESTARE-EVALUARE ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ SISTEME INFORMATICE ŞI COMUNICAŢII DIN AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Promovat/nepromovat
1. Rădoi Claudia 92 pct. Promovat
2. Voicu Dorin 92 pct. Promovat