ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN POSTUL DE INGINER GR. II ÎN ATELIERUL ELECTRONICĂ ȘI COMUNICAȚII DIN CENTRUL DE MICROPRODUCȚIE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC DIN AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj final al examenului Promovat/nepromovat
1. ACTTM-AP-1669 95,00 puncte Promovat