ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN TREAPTĂ PROFESIONALĂ, ANALIST (PROGRAMATOR) AJUTOR I, ÎN BIROUL ADMINISTRARE REȚELE ȘI INFOSEC DIN AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj final al examenului Promovat/nepromovat
1. ACTTM-GA-480 92,66 pct. Promovat