ANUNŢ cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de asistent de cercetare ştiinţifică stagiar în Laboratorul cercetare dezvoltare sisteme informatice din Secţia cercetare dezvoltare sisteme informatice și de comunicații a Centrului de cercetare și inovare pentru tehnologii informaționale și comunicații din Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare

 

Nr.

crt.

Candidat Punctaj probă scrisă

(notă probă scrisă x100)

Punctaj probă practică

(notă probă practică x100)

Punctaj probă orală

(notă probă orală x100)

Obs.
1. ing. Plăpămaru Alina-Florentina 8,50 8,83 8,17 Admis

 

 

Încadrarea pe post a persoanei declarate „admis” se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 07.01.2022, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, coroborate cu prevederile art. 6 alin.(2) lit.c) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 68/2015.

Cererea se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact (P.c.c. ing. Șerban Eugen, 021/4233058 int. 147).