ANUNŢ cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de Cercetător ştiinţific gr. III, în Laboratorul cercetare dezvoltare sisteme integrate de securitate a Centrului de cercetare și inovare pentru tehnologii informaționale și comunicații din Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Notă proba scrisă Punctaj conform fișei de punctaj Punctaj total Menţiunea

admis/respins

1. Ing. Dogaru Dragoş-Petrică 9,77 1136 2113 Admis

 

Încadrarea pe post a persoanei declarate „admis” se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare, dar nu mai târziu de 20 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale, sau de la data obținerii autorizației de acces la informații clasificate/certificatului de securitate.