Anunţ cu rezultatele finale pentru examenul de promovare în funcții prevăzute cu studii superioare a unor funcţii de personal civil contractual

INGINER GR. II  ÎN ATELIERUL ASIGURARE ZBOR ȘI SPRIJIN LOGISTIC DIN SECTIA PREGĂTIRE AERONAVE ȘI ASIGURARE ZBOR LA U.M. 02512 Z:

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidat Punctaj proba scrisă Punctajul final al concursului Promovat/

Nepromovat

1 P.c.c. Smărăndoiu Daniel 86 86 PROMOVAT

REFERENT DE SPECIALITATE GR.III ÎN BIROUL STAT MAJOR ȘI LOGISTICĂ DIN SECȚIA STAT MAJOR LA U.M. 02512 Z :

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidat Punctaj proba scrisă Punctajul final al concursului Promovat/

Nepromovat

1 P.c.c. Tănase Laura-Mihaela 88,33 88,33 PROMOVAT

 ECONOMIST GR.II ÎN MICROSTRUCTURA FINANCIAR-CONTABILĂ LA U.M.02512 Z:

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidat Punctaj proba scrisă Punctajul final al concursului Promovat/

Nepromovat

1 P.c.c. Iordache Carmen-Mariana 96,67 96,67 PROMOVAT

 

Încadrarea în noile funcţii ca urmare a promovării examenului de promovare se va face începând cu data de 01.04.2022, potrivit prevederilor 45^2 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum şi a celor cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M. 68/2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs sau examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau în trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale.