ANUNŢ cu rezultatele finale pentru încadrarea funcției vacante de execuţie de personal civil contractual de cercetător ştiinţific III, în cadrul Laboratorului cercetare ştiiţifică, testare, evaluare şi aeronavigabilitate

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidaților Punctaj dosar de concurs Punctaj proba orală Punctaj final ADMIS/RESPINS
1 MARIN FLORIAN 2576 927 3503 ADMIS

 

Candidații declarați admiși au ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 03.02.2020, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

În baza formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs, poate solicita, până la data de 29.01.2020 un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 30 de zile lucrătoare de la data afișării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011

Cererea se depune la sediul Centrului de Cercetări și Încercări în Zbor, din localitatea Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10, precum și prin fax la numărul de telefon 0251/435292.