ANUNŢ cu rezultatele la proba scrisă pentru promovarea în posturile de economist specialist IA și referent de specialitate gr. IA la structura Financiar – Contabilă din Unitatea Militară 02512C Bucureşti, conform H.G.1336/2022

 

Nr. crt. Cod anonimizare candidat Punctaj proba scrisă Menţiunea

admis/respins

1. 02512C-BFC- 01 93,75 Admis
2. 02512C-BFC- 02 92,50 Admis

 

Candidații nemulţumiți de rezultatele la proba scrisă pot formula contestaţie până la data de 10.07.2023, ora 13.00, conform art. 87 alin. (6) din H.G. nr. 1336 din 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512 C Bucureşti, din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4, persoana de contact este dl. p.c.c. Ghiorghiu Andrei, telefon 021.332.11.99/ int. 128.