ANUNŢ cu rezultatele la proba scrisă pentru promovarea în posturile de Inginer Specialist gr. IA în Secţia Intervenție la evenimente CBRN și ecologice și Muncitor calificat II în Secţia Tehnologii chimice pentru apărare CBRN tehnician din Unitatea Militară 02512 C Bucureşti, conform H.G.1336/2022

 

Nr. crt. Cod anonimizare candidat Punctaj probă scrisă/practică Menţiunea

admis/respins

1. 02512C-P- 01 80,00 Admis
2 02512C-P- 02 85,00 Admis

 

Candidații nemulţumiți de rezultatele la proba scrisă/practică pot formula contestaţie până la data de 22.05.2023, ora 13.00, conform art. 87 alin. (6)  din H.G. nr. 1336 din 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512 C Bucureşti, din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4, telefon 021.332.11.99/ int. 128.